Nic z tego! Nawet najbardziej kochające się i jednomyślne małżeństwo (czy też rodzeństwo lub grupa przyjaciół) nie może wspólnie sporządzić testamentu. Zawsze można skorzystać z usług notariusza, który sporządzi testament w formie aktu notarialnego. Nie jest to jednak wymóg prawny. Wystarczające dla skutecznego powołania spadkobiercy lub spadkobierców jest samodzielne sporządzenie testamentu przez przyszłego spadkodawcę. Taki testament musi być w całości spisany ręcznie przez spadkodawcę i przez niego podpisany. Powinien mieć również (i warto ją zamieścić) datę sporządzenia, choć jej brak nie musi oznaczać nieważności testamentu, jeśli nie będzie wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu i ustalenia, czy jest to ostatni testament zmarłego lub jak go ewentualnie traktować w przypadku ujawnienia się innych testamentów tej samej osoby.

Z kolei, jeżeli chodzi o tekst testamentu, to musi zawierać określenie spadkodawcy, spadkobiercy (spadkobierców) i datę sporządzenia dokumentu. Dodatkowo można też wskazać inną osobę jako spadkobiercę na wypadek gdyby pierwszy wymieniony spadkobierca (spadkobiercy) nie chciał lub nie mógł objąć spadku (określa się to mianem podstawienia). W testamencie można także dodać tzw. polecenie, czyli nałożyć na spadkobiercę (spadkobierców) obowiązek pewnego zachowania, działania. Ważnym punktem testamentu może okazać się zapis o wydziedziczeniu. Jeżeli bowiem spadkobierca chce, by konkretna osoba będąca jego zstępnym (tj. dzieckiem, wnukiem, prawnukiem), małżonkiem lub rodzicem została pozbawiona nie tylko spadku ale i prawa do zachowku, to powinien wyrazić to wprost w swoim testamencie, podając jednocześnie przyczynę tego wydziedziczenia (chodzi tu o przyczyny, które społecznie są traktowane jako zachowania naganne wobec spadkodawcy a ich spis wymienia art. 1008 kodeksu cywilnego). Wydziedziczenie nie będzie skuteczne, jeśli spadkodawca przebaczy takiej osobie.

Testator ma także możliwość (ale nie konieczność) zdecydowania w testamencie o osobie wykonawcy jego ostatniej woli oraz o umieszczeniu zapisów do wykonania przez spadkobierców na rzecz innych osób. Jeśli testament jest sporządzony u notariusza w formie aktu notarialnego, można wprowadzić tzw. zapis windykacyjny na rzecz wskazanej osoby (przedmiotem takiego zapisu może być rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne, ustanowienie dla tej osoby użytkowania lub służebności).