PRAWO HANDLOWE

 • sporządzanie opinii prawnych
 • redagowanie i opiniowanie umów
 • prowadzenie negocjacji
 • windykacja wierzytelności
 • postępowania egzekucyjne
 • reprezentacja przed wszystkimi sądami
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • rejestracja zmian w spółkach
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek

 

NIERUCHOMOŚCI

 • doradztwo przy obrocie nieruchomościami
 • doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • badanie i ocena stanu prawnego nieruchomości
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • podział nieruchomości
 • ochrona posiadania
 • sprawy o zasiedzenie
 • postępowania wieczystoksięgowe

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 • skargi i zażalenia na decyzje administracyjne

 

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia, kontraktów managerskich
 • prowadzenie negocjacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
 • reprezentacja przed sądem
 • prowadzenie spraw przed organami rentowymi