Wspólny testament?

Nic z tego! Nawet najbardziej kochające się i jednomyślne małżeństwo (czy też rodzeństwo lub grupa przyjaciół) nie może wspólnie sporządzić testamentu. Zawsze można skorzystać z usług notariusza, który sporządzi testament w formie aktu notarialnego. Nie jest to jednak wymóg prawny. Wystarczające dla skutecznego powołania spadkobiercy lub spadkobierców jest samodzielne sporządzenie testamentu przez przyszłego spadkodawcę. Taki testament musi być w całości spisany ręcznie przez spadkodawcę i przez niego podpisany.

Pomoc „frankowiczom” – kredyt bez miary

Tylko z pozoru o możliwości udzielenia skutecznej pomocy prawnej tzw. frankowiczom zadecydował wzrost rat kredytu, wywołany skokiem wartości walut obcych (emblematycznego „franka”) na rynku. Niewątpliwie, droższa waluta obca, to droższa rata żądana przez bank, jednak mimo że problem umów kredytowych ujawnił się właśnie ze względu na „drożyznę” kredytu, to jego rozwiązanie zasadza się na możliwości postawienia bankowi zarzutu o stosowaniu niedozwolonych postanowień umownych lub wykazania nieważności umowy kredytowej.

Niewdzięczność obdarowanego – podarowałam dom, czy mogę go odzyskać?

Nieruchomości nie można przekazać „pod warunkiem”, przejście własności naszego majątku w postaci działki, mieszkania czy też domu (tj. nieruchomości zabudowanej czy też niezabudowanej) musi nastąpić definitywnie w tym sensie, że dochodzi tu do ostatecznej zmiany właściciela. Jeśli więc nieruchomość przekażemy darowizną (konieczny jest akt notarialny), nowym i jedynym właścicielem stanie się obdarowany a darczyńca utraci przedmiot własności i pozostanie tylko jego byłym właścicielem.

Leczenie nastolatka – kto decyduje?

Dziecko, pomimo że pozostaje pod władzą rodzicielską aż do ukończenia 18 lat, jako pacjent będzie miało prawo do samodzielnej decyzji o leczeniu już dwa lata wcześniej, czyli po osiągnięciu wieku 16 lat.
Co więc w sytuacji, gdy rodzic zgadza się na leczenie a małoletni odmówi poddania się świadczeniu medycznemu? Czy decyduje wówczas forma, w której udzielono lub odmówiono zgody?

Czy muszę godzić się na badanie lekarskie w obecności studenta?

Kiedy przed laty przyjął mnie lekarz we Francji, byłam zaskoczona, że przed badaniem pozostawia mi do dyspozycji część gabinetu oddzieloną parawanem a po zdjęciu ubrań mogę zasłonić się specjalną „szatką” i dopiero tak przygotowana stawić się do badania. To było wówczas nie do pomyślenia w naszym kraju, gdzie na hasło „Proszę się rozebrać” pacjent miał reagować natychmiast i po żołniersku.